Integracja systemów

Łatwo przyspieszyć

Każdy system informatyczny ma tę cechę, że należy go nieustannie zaopatrywać w nowe dane. Czy to są zamówienia klientów, czy definicje artykułów, informacje o fakturach, dokonanych płatnościach, aktualne stany magazynowe kontrahentów, czy dane z wielu innych źródeł. Są to niewątpliwie najbardziej praco- i czasochłonne czynności obsługi systemu, jakie wykonuje człowiek. Tylko czy naprawdę człowiek musi je wykonywać? Nasza firma oferuje kompleksowe sprawdzenie, ujednolicenie i maksymalne usprawnienie procesów wymiany danych w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki rozwiązaniom automatycznej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi, gwarantujemy każdemu przedsiębiorstwu wzrost zysków w bardzo krótkim czasie.


Integracja systemów

Obniżenie kosztów pracy

Każdy komputer z zainstalowanym programem będzie tańszy od pracownika przepisującego dane. Dzięki zastosowaniu integracji systemów, pracownik w odzyskanym czasie może zająć się czynnościami przynoszącymi realny dochód firmie.

Przyśpieszenie procesów

Program komputerowy wykonujący operację przeniesienia danych pomiędzy systemami ma tę zaletę, że wykonuje swoją pracę szybko i bez opóźnień. Oprogramowanie zaczyna transferować dane dokładnie w momencie pojawienia się ich w systemie.

Redukcja błędów

Człowiek często bywa omylny. Przepisując tysiące danych trudno się nie pomylić. Powstałe błędy są bardzo kosztowne dla firmy. Automatyczna integracja redukuje ilość błędów oraz pomyłek do absolutnego minimum. Dzięki temu firma może oszczędzić na środkach na kosztach, a przez to zdobyć większe zaufanie klientów.

Wellsoft Integration Services

Korzyści długofalowe

Istnieją długofalowe korzyści integracji systemów, niewidoczne na początkowym etapie wdrażania. Coraz więcej dużych klientów posiada własny system informatyczny. Klienci ci bardzo doceniają fakt, że istnieje możliwość wymiany informacji elektronicznej, nawet jeśli to nie po ich stronie widniał koszt przepisywania tych danych. Dzięki integracji systemów mogą odnieść szereg korzyści długofalowo zwiększających obroty i jakość współpracy, a są to między innymi:

  • Wyliminowanie pomyłek przy zamawianiu towarów.
  • Automatyczna informacja o statusie zamówienia (przyjęte, w obsłudze, wysłane, wyfakturowane).
  • Ułatwiona obsługa zamówień w trakcie realizacji, włącznie z możliwością składania reklamacji.
  • Bieżąca informacja o wystawionych fakturach i stanie konta.
  • Automatyczne księgowanie płatności i kontrola limitów kredytowych klienta.

Dostęp do informacji

Integracja systemów to nie tylko transfer danych pomiędzy dwoma systemami. Często członkowie kadry zarządzającej potrzebują skompletowania danych z różnych źródeł, również ogólnodostępnych, i przetworzenia ich na przejrzystą informację biznesową. Oprogramowanie autorstwa Wellsoft oferuje możliwość tworzenia prezentacji, także online, zawsze aktualnego raportu o stanie firmy z możliwością definiowania najistotniejszych wskaźników i monitorów. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem nie będzie zmuszona do analizowania setek stron wydruków. Dzięki zaawansowanym narzędziom i algorytmom, prezentacja informacji nie jest problemem, a odczyt tak przygotowanych informacji jest przyjemnością.

Co można integrować?

Z punktu widzenia systemu komputerowego każdą informację można zapisać w dowolnym systemie w bardzo podobny sposób. Informacja to na przykład numer faktury, data wystawienia, kod produktu, uwagi klienta. Posiadając specjalistyczną wiedzę, można w każdym systemie, wykorzystując technologię wymiany informacji, zapisać dowolne dane. Ciężko znaleźć system komputerowy, którego nie można zinegrować z innym systemem. Można wymieniać dane pomiędzy różnymi działami firmy (produkcyjny - handlowy - księgowy - zaopatrzeniowy), pomiędzy różnymi oddziałami w firmie (centrala - magazyny spedycyjne - punkty dystrybucji), pomiędzy różnymi kontrahentami. W każdym przedsiębiorstwie pracującym na co najmniej jednym systemie komputerowym istnieje przynajmniej jedna ścieżka obiegu informacji. Czy wszystkie są zautomatyzowane w Twoim przedsiębiorstwie?

Obieg dokumentów

Do niedawna w Polsce normą był obieg dokumentów papierowych. Niestety w wielu przedsiębiorstwach przyzwyczajenie to pokutuje do dziś. Istnieją specjalne etaty pracowników zajmujących się tylko i wyłącznie przepisywaniem danych z papieru do systemu komputerowego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że papiery te w 99% przypadków zostały wydrukowane z innego systemu informatycznego. Dlaczego więc obu systemów nie zintegrować? Wellsoft zachęca wszystkich przedsiębiorców do krótkiej analizy sytuacji oraz skontaktowania się ze specjalistami w dziedzinie integracji systemów. Oferujemy kompleksową analizę procesów z podaniem propozycji usprawnienia. Gwarantujemy szybki zwrot inwestycji.

Sposoby wymiany danych

W świecie informatyki istnieje wiele sposobów wymiany informacji, od najprostszych, czyli wymianę plików z danymi (EDI, EDIFACT, XML), do bardziej skomplikowanych, wykorzystujących technologię WebService. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wymianie informacji, nasza firma posiada opracowane wiele ścieżek komunikacji pomiędzy wiodącymi systemami w Polsce, jak również pomiędzy wieloma specyficznymi, niespotykanymi systemami branżowymi. Indywidualne podejście do problemu, w odróżnieniu od konkurencji, pozwala nam znaleźć rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanego problemu, gdyż naszym celem i misją jest dążenie do usprawnienia pracy naszego Klienta. Spośród kilkudziesięciu zleceń integracji systemów tylko jeden nie zakończył się sukcesem, z powodu wycofania się klienta ze współpracy z danym kontrahentem jeszcze w trakcie tworzenia rozwiązania. Daje nam to praktycznie 100% skuteczność.

Księgowy przygotowuje raporty?

Często stosowaną praktyką jest żądanie od księgowego przygotowania raportów. Istnieją firmy, gdzie właściciel firmy musi czekać na takie raporty kilka dni, a nawet tygodni, a zatem nie ma wglądu do bieżących danych biznesowych. Współcześnie rynek szybko weryfikuje rentowność takich firm. Dzięki narzędziom naszej firmy raporty będą oczekiwały na obejrzenie w najbardziej dogodnej postaci w dowolnym miejscu na Ziemi gdzie istnieje dostęp do Internetu. Osoba zarządzająca dzięki stałej kontroli bieżących wyników firmy podejmie decyzje wtedy, kiedy są one wymagane. Księgowy natomiast będzie miał więcej czasu na zajmowanie się finansami firmy.

Analiza procesów

Wellsoft zapewnia profesjonalną analizę procesów pod kątem możliwości zautomatyzowania procesów przesyłu danych. Nasi specjaliści z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem są w stanie znaleźć słabe punkty obiegu informacji w każdym przedsiębiorstwie, zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Propozycja usprawnienia

Po przeprowadzeniu analizy procesów Wellsoft zaproponuje rozwiązanie zautomatyzowania przesyłu informacji. Będzie czynnie uczestniczył w przeprowadzaniu zmian w firmie oraz zobowiązany jest do konsultowania z kontrahentem sposobu wymiany informacji. Opracuje także indywidualne rozwiązania w obszarach, gdzie wymiana informacji nie jest wspierana przez producentów różnego oprogramowania.

Wdrożenie i wsparcie

Wellsoft zapewnia wdrożenie i uruchomienie systemu elektronicznej wymiany informacji. Oferujemy szkolenie pracowników z metod obsługi i serwisowania aplikacji. Po wdrożeniu zapewniamy dostęp do profesjonalnej platformy zgłaszania problemów (HelpDesk) zapewniając ciągłe wsparcie z bardzo krótkim czasem reakcji. Zdajemy sobie sprawę, że wymiana informacji to krytyczna część biznesu, dlatego podchodzimy do tego tematu z najwyższą starannością.

Pomoc w dofinansowaniu ze środków UE

Przy dużych inwestycjach nasza firma proponuje pomoc firmom pragnącym skorzystać z dofinansowania Unii Europejskiej. Zapewniamy obsługę w zakresie przygotowania, wypełniania i rozliczenia wniosku o pomoc finansową.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.