Wellsoft ERP

System zarządzania twoim przedsiębiorstwem

WellsoftERP jest rozwiązaniem dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wśród konkurencyjnych systemów klasy ERP, Wellsoft wyróżnia się kompleksową obsługą magazynu wyrobów gotowych z zastosowaniem skanerów kodów kreskowych w technologii WiFi, drzewiastą technologię wyrobów, oraz licznymi analizami menadżerskimi z dostępem on-line. Stabilnie wysoką pozycję na rynku zapewnia ciągły rozwój systemu we współpracy z obecnymi i nowymi klientami. Wąsko wyspecjalizowana kadra z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem i wieloma wdrożeniami jest najlepszą gwarancją sukcesu.


System zarządzania przedsiębiorstwem

Bezkonkurencyjne rozwiązania

Wellsoft jest oprogramowaniem klasy ERP, które wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem na każdym etapie od zaopatrzenia, przez magazyn, zamówienia od klientów z planowaniem ich do produkcji na sprzedaży kończąc. Innowacyjne i nowatorskie mechanizmy zarządzania zastosowane w systemie redukują koszty magazynowania i produkcji, optymalizują procesy logistyczne, pozwalają przewidywać błędy ludzkie i ich unikać redukując tym samym koszty przestoju przedsiębiorstwa. Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z szeroką gamą urządzeń m.in. ze skanerami kodów kreskowych oraz panelami dotykowymi. Wellsoft to rozwiązanie oparte na latach doświadczeń producentów.

Wellsoft ERP

Korzyści biznesowe

System ERP usprawnia komunikację wewnątrz firmy. Wiarygodne, terminowe i dostarczone w odpowiedniej formie informacje dają możliwość szybkiego reagowania na zmianę warunków finansowych, preferencji odbiorców czy też operacji w łańcuchu dostaw. Wellsoft ERP to doskonałe narzędzie dla kadry zarządzającej, które umożliwia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, co dla organizacji oznacza przewagę nad konkurencją, redukcję kosztów, oszczędność czasu i wreszcie większą szansę na sukces.

 • Szybki zwrot z inwestycji.
 • Podniesienie wydajności pracy pracowników.
 • Wielopoziomowa redukcja kosztów przedsiębiorstwa.
 • Redukcja czasu realizacji i uwolnienie kapitału obrotowego poprzez przyspieszenie przepływu towarów.
 • Podniesienie jakości obsługi klienta.
 • Szybkie decyzje dzięki łatwemu dostępowi do danych, także on-line.
 • Obniżenie kosztów magazynowania przez optymalizację łańcucha dostaw materiałów produkcyjnych.
 • Personalizowane raporty i analizy z dostępem on-line.

Analizy i raporty (Business Inteligence)

Wellsoft ERP wyposażony jest w szeroką gamę analiz obejmujących wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem. Nasze analizy to przede wszystkim rzetelne informacje, które są podstawą podejmowania właściwych decyzji. W standardzie dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych analiz, a dodatkowo system umożliwia proste i samodzielne tworzenie raportów, w wielu układach i przekrojach, budowanych na zasadzie "drag & drop". Analiza zachodzących w firmie procesów jest jeszcze łatwiejsza dzięki dostępowi do danych online.

Przykładowe analizy:

 • Zestawienia stanów, ruchów magazynowych i rezerwacji towarów.
 • Zestawienie najbardziej rotujących wyrobów i zalegających zapasów.
 • Analiza ilościowa i wartościowa materiałów produkcji w toku.
 • Przeterminowane zamówienia i płatności.
 • Analiza kosztów przedsiębiorstwa w oparciu o konta księgowe i MPK.
 • Analiza "wąskich gardeł" na produkcji oparta o efektywność maszyn.
 • Zestawienia najbardziej efektywnych handlowców.

Elastyczność i opcje aktualizacji

Wellsoft ERP posiada budowę "modułową", każde przedsiębiorstwo może wybrać z oprogramowania Wellsoft ERP tylko potrzebne systemy i narzędzia oraz dodatkowo skonfigurować je według indywidualnego zamówienia, tworząc rozwiązanie optymalnie dostosowane do potrzeb. Dzięki elastycznej budowie i dostępnym narzędziom możliwe jest konfigurowanie systemu przez administratora lub doświadczonego użytkownika również w późniejszym etapie prac w systemie. Oprogramowanie Wellsoft ERP posiada bogate funkcje i wykorzystuje centralną bazę danych. Urządzenia magazynowe jak i stacje robocze mogą być dodawane w miarę rozwoju firmy. Aktualizacje są dostępne dla wszystkich wersji systemu Wellsoft ERP.

System Wellsoft ERP obejmuje funkcjonalnością kluczowe obszary zarządzania:

 • Handel
 • Zaopatrzenie
 • Gospodarka magazynowa
 • Produkcja
 • Kalkulacje
 • Akordy i płace
 • Business Inteligence

Rozwiązania technologiczne na światowym poziomie

Wellsoft ERP wykorzystuje najlepsze dostępne technologie informatyczne. Współpracujemy z liderami na rynku hardware jak Motorola, Siemens, Cisco czy Zebra. Oprogramowanie zbudowane jest głównie w oparciu o technologię Microsoft, Oracle, WaveLink. Gwarancją sukcesu jest partnerska współpraca z dostawcami tych technologii, dzięki temu możemy korzystać ze wsparcia technicznego w tworzeniu i wdrażaniu swoich rozwiązań.

Wybrane funkcjonalności systemu

 • Pełna obsługa magazynów, w tym wysokiego składowania.
 • Drzewiaste normy wyrobów.
 • Możliwość definiowania dowolnych "cech" wyrobu (np. kolorystycznych), redukując konieczność definiowania nowych indeksów.
 • Obsługa zleceń do kooperacji.
 • Kompletacje wyrobów wielopaczkowych i możliwość tworzenia systemów/zestawów.
 • Monitorowanie załadunku, produkcji i stanów magazynowych, także on-line.
 • Rezerwacje stanów magazynowych.
 • Personalizowane zestawienia i wydruki.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Normy czasowe i rozliczenia z pracy pracowników.
 • Integracja z systemami zewnętrznymi.
 • sprawdź funkcje i opis systemu Wellsoft WMS.

Zaawansowane narzędzia

Wellsoft ERP posiada szereg narzędzi sprawiających, że praca staje się przyjemniejsza. Najważniejsze z nich to:

 • Zarządzanie użytkownikami, grupami i prawami dostępu do modułów i funkcji systemu.
 • Mechanizm personalizowania raportów i wydruków.
 • Importer plików ze specyfikacją dostawy włącznie z kodami kreskowymi różnych formatów (także chińskich dostawców).
 • Integracja z systemami zewnętrznymi pracującymi w przedsiębiorstwie w czasie rzeczywistym lub z odświeżaniem nocnym.
 • Podgląd w czasie rzeczywistym postępu aktualnego załadunku, także on-line.

Lean Production

Wellsoft ERP to system, który pomaga zarządzać przedsiębiorstwem zgodnie z zasadą "Lean Production". Pstępując zgodnie z zasadami Lean Production, czyli tzw. odchudzonej produkcji uzyskujemy obniżenie kosztów wielu procesów organizacyjnych przy zachowaniu ich wysokiej jakości, w efekcie czego można w znaczący sposób ograniczyć marnotrawstwo. Zastosowanie narzędzi zaliczanych do Lean Production pozwala również na opracowanie wielu innowacyjnych rozwiązań, które można zaliczyć zarówno do innowacji procesowych jak i organizacyjnych.

W systemie zastosowane funkcje określane mianem „lean” oznaczają „wyszczuplenie”, „odchudzenie” produkcji pod względem potrzebnych zasobów materiałowych, utrzymywanych zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku oraz wykorzystywanej przestrzeni hal produkcyjnych.

Produkcja w toku

Dzięki zastosowaniu norm materiałowych w systemie Wellsoft ERP menadżer ma dostępne zestawienia, na podstawie których można dokładnie oszacować ilość i wartość materiałów na produkcji. Podana wiedza jest niezbędna do utrzymywania minimalnych zapasów materiałów, składania zamówień do dostawców zgodnie ze strategią "just in time".

Wyszukiwanie wąskich gardeł

Integracje z systemami zewnętrznymi

System w pełni zintegrowany jest najpopularniejszymi systemami typu FK m.in. Enova, Rewizor, Symfonia. Posiadamy mechanizmy do exportu i importu danych wykorzystując standardy EDI, XML czy WebService. Narzędzia integracyjne dają gwarancję poprawności danych w systemach zewnętrznych i pozwalają zaoszczędzić czas osób często przepisujących dane ręcznie.

Raportowanie i akordowanie pracy

Zastosowane w systemie normy czasowe wyrobów i mechanizmy obsługi skanerów kodów kreskowych na poszczególnych stanowiskach/czynnościach dają dokładne raporty wykonanej pracy każdego pracownika. Dzięki raportowaniu pracy w systemie menadżer jest w stanie ocenić efektywność pracy każdego pracownika i przydzielić mu odpowiednie kompetencje, co przyczynia się do optymalizacji norm czasowych i zmniejszenia kosztów pracy.

Indywidualne zestawienia

System Wellsoft ERP posiada szereg analiz i zestawień. Każda opcja w systemie daje pełne możliwości personalizowania widoków poprzez filtry, grupowania, sortowania oraz dodatkowo posiada mechanizmy drukowania czy eksportowania wybranych danych w formacie Excel.

Przykładowe zestawienia:

 • Analiza instrastat.
 • Analiza opóźnionych zamówień.
 • Analiza kontrahentów zalegających z płatnościami.
 • Historia ruchów magazynowych.
 • Analiza wiekowania zapasów.
 • Analiza materiałów najbardziej rotujących.
 • Zestawienie stanów magazynowych po TKW i cenie sprzedaży.
 • Aproksymacja minimalnych stanów magazynowych.

Customizowane wydruki

Użytkownik ma pełną dowolność w zakresie projektowania etykiet czy wydruków używanych w systemie. Na potrzeby produktów czy klientów możemy dopasować rozmiar etykiety oraz informacje, które się na niej pojawiają. Nie ma konieczności zlecania zmian na wydruku do dostawcy oprogramowania - a nasi Klienci mogą to zrobić samodzielnie i bezkosztowo.

Wersje systemu Wellsoft ERP

System dostępny jest 3 wersjach, dzięki czemu łatwo dobrać oprogramowanie do potrzeb przedsiębiorstwa ograniczając tym samym koszty zakupu i licencjonowania.

Wellsoft ERP
light
Wellsoft ERP standard Wellsoft ERP professional
Pełna obsługa magazynów
Produkcja
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Drzewiaste normy materiałowe
Fakturowanie
Personalizowane wydruki
Analizy zapasów i automatyczne zamówienia do dostawców
Normy czasowe i rozliczenia z pracy pracowników
Personalizowane analizy menadżerskie
Wielopoziomowe uprawnienia użytkowników i grup użytkowników
Obsługa skanerów kodów kreskowych Offline
Obsługa drukarek kodów kreskowych
Integracja z systemami zewnętrznymi
Obsługa magazynów WS
Obsługa skanerów kodów kreskowych Online
Monitor załadunku Online
Monitor produkcji Online
Obsługa wielu zakładów

Wsparcie techniczne

Wellsoft ERP to pełne wsparcie techniczne. Oferujemy elastyczne warunki współpracy, dedykowany pakiet usług dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Serwis obejmuje usługi w okresie obowiązywania gwarancji poszczególnych komponentów, jak również po jej zakończeniu. Zapewniamy stałą opiekę i szybkie czasy reakcji gwarantowane w umowie.

Metody licencjonowania

Oferujemy dopasowany do potrzeb klienta system zakupu i licencjonowania oprogramowania. Koszt systemu jest uzależniony od liczby stanowisk. W miarę wzrostu przedsiębiorstwa istnieje możliwość rozszerzenia licencji. Jest to elastyczna forma sprzedaży, która umożliwia zastosowanie zaawansowanego systemu nawet w mniejszych przedsiębiorstwach.

Pomoc w dofinansowaniu ze środków UE

Nasza firma proponuje pomoc pragnącym skorzystać z dofinansowania Unii Europejskiej poprzez fundusze unijne, zapewniamy obsługę w zakresie przygotowania, wypełniania i rozliczenia wniosku o pomoc finansową.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.